K.W. Termowizja

Budownictwo, Energetyka, Przemysł, Ciepłownictwo

Termowizja

Termowizja (termografia) jest metodą badawczą zajmującą się wykrywaniem, rejestracją, przetwarzaniem i wizualizacją niewidzialnego promieniowania podczerwonego emitowanego przez każdy obiekt lub ciało, którego temperatura jest wyższa od zera bezwzględnego, przy czym uzyskany obraz jest odwzorowaniem rozkładu temperatury na powierzchni badanego obiektu. Obraz ten jest nazywany termogramem. Intensywność promieniowania cieplnego jest wprost proporcjonalna do temperatury badanego obiektu stąd mierząc promieniowanie emitowane przez dane ciało po prostu mierzymy jego temperaturę. Zaletą tej metody jest fakt, że wyniki pomiaru dotyczą badanego ciała, a nie otoczenia wokoło jak to się dzieje w przypadku pomiarów temperatury za pomocą termometru. Metoda ta pozwala na wyciągnięcie wielu wniosków, dzięki którym można bardzo precyzyjnie ustalić miejsca, w których występuje lub dopiero może wystąpić problem. Za pomocą badania termowizyjnego możemy obserwować to czego nie widać normalnie - promieniowanie podczerwone. Obecnie ta metoda pozwala wykryć wiele wad technicznych różnych obiektów i urządzeń za cenę i z dokładnością jaka przedtem nie była dostępna.

Dzięki swej uniwersalności termowizja znalazła zastosowanie w wielu dziedzinach m.in.:

Budownictwo

termografia w budownictwie

Szerokie zastosowanie badań termowizyjnych w budownictwie pozwala na wykrycie wielu usterek wynikających z wieloletniej eksploatacji materiałów jak również wad oraz niedociągnięć spowodowanych przez wykonawców. Termowizja umożliwia badanie budynków wykonanych we wszystkich technologiach oraz wszystkich typów tj. bloków wielomieszkaniowych, budynków jednorodzinnych, biurowców oraz hal. Wykonując badanie termowizyjne można m.in.:

 • sprawdzić stan istniejącej lub nowo wykonanej izolacji cieplnej budynku,
 • określić jakość osadzenia okien i drzwi,
 • wskazać miejsca, przyczyny oraz intensywność występowania zawilgoceń,
 • wykryć usterki sieci grzewczej i wodociągowej,
 • zlokalizować przebieg ogrzewania podłogowego oraz rur z ciepłą i zimną wodą,
 • sprawdzić jakość pracy wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej,
 • zlokalizować zatory w grzejnikach,
 • sprawdzić stan instalacji elektrycznej.

 

Elektroenergetyka

termografia w elektroenergetyce

Energia elektryczna jest dla współczesnej cywilizacji jednym z podstawowych warunków istnienia. Dlatego też bardzo ważną sprawą są cykliczne przeglądy i konserwacja. Termowizja jako nowoczesna metoda diagnostyki urządzeń energetycznych, stosowana jest w dziedzinie wytwarzania, dystrybucji i odbioru energii elektrycznej. Bezkontaktowe badanie termowizyjne daje możliwość wykrycia stanu przed awaryjnego podczas pracy urządzenia, bez konieczności jego wyłączania, czego wymagały klasyczne techniki diagnostyczne. Pomiar w normalnych warunkach pracy urządzenia, gdy jest obciążone jest warunkiem koniecznym do wykrycia wad. Poszczególne części instalacji zaczynając od przewodów, poprzez styki i łączenia, aż po rozdzielnie i skomplikowane urządzenia elektryczne narażone są na przegrzania. Zużycie poszczególnych elementów prowadzi do zwiększenia rezystancji, która podczas przepływu prądu powoduje wzrost temperatury. W momencie występowania zwiększonej temperatury połączeń zachodzi bardzo wysokie ryzyko zapłonu, którego efektem jest pożar pomieszczenia, budynku, lokalu. Przegrzewanie się połączeń elektrycznych prowadzi do zwiększonego poboru mocy prądu co bezpośrednio powoduje wzrost kosztów energii elektrycznej.

Wybrane zastosowania badań termowizyjnych w branży energetycznej:

 • kontrola instalacji elektrycznych,
 • bezinwazyjny monitoring i lokalizacja ułożenia ogrzewania elektrycznego,
 • wykrywanie anomalii termicznych transformatorów, stacji rozdzielczych, torów prądowych,
 • badanie złączy i elementów elektrycznych (zaciski prądowe, bezpieczniki itp.),
 • diagnostyka linii kablowych napowietrznych i trakcyjnych.

 

Przemysł

termografia w przemyśle

Zakłady produkcyjne wiedzą jak ważna jest niezawodność, bezawaryjność wykorzystywanych przez nie maszyn, dająca ciągłość procesu produkcyjnego. W wielu fabrykach awaria jednej z maszyn powoduje zatrzymanie linii produkcyjnej, a co za tym idzie wymierne straty dla całego zakładu. Wczesne wykrycie miejsc wystąpienia potencjalnych awarii pozwala zapobiec takim sytuacjom. Okresowe przeglądy oraz badanie stanu technicznego maszyn i urządzeń z wykorzystaniem kamery termowizyjnej, pozwalają na zmniejszenie ryzyka wystąpienia awarii. Termogramy, na podstawie których obserwujemy rozkład temperatur na poszczególnych częściach, dają nam obraz ogólnego stanu całego urządzenia lub maszyny.


 

Ciepłownictwo

termografia w ciepłownictwie

Ciepłownictwo jest trwale związane z jednostką wytwarzającą energię cieplną, systemem rur przesyłowych oraz końcowym odbiorcą ciepła. Badania termowizyjne w ciepłownictwie obejmują:

 • sprawdzanie sieci ciepłowniczej jej przebiegu oraz szczelności,
 • ocena stanu izolacji cieplnej pieców, kotłów, izolowanych kanałów, elektrofiltrów, kadzi,
 • identyfikacja uszkodzeń wymurówki pieców, kominów żelbetowych,
 • lokalizację miejsc zapowietrzenia elementów systemu ogrzewania budynku,
 • lokalizacja wad ogrzewania podłogowego,
 • lokalizacji rur z ciepłą wodą oraz wycieków i nieszczelności w instalacjach.

 
Design: GRAFANET