K.W. Termowizja

Budownictwo, Energetyka, Przemysł, Ciepłownictwo

Oferta

K.W. Termowizja wykonuje profesjonalne pomiary, badania oraz analizy w sektorze budownictwa, przemysłu, energetyki oraz ciepłownictwa. Nasze usługi skierowane są zarówno do odbiorców indywidualnych jak i firm i instytucji. Celem K.W. Termowizja jest wykonanie badań termowizyjnych o najwyższej jakości. Firma posługuje się kamerą termowizyjną FLIR T335 najbardziej renomowanej firmy produkującej sprzęt do pomiarów termowizyjnych. Satysfakcja klienta to zadowolenie dla nas. Dlatego Klienci korzystający z naszych usług zyskują gwarancję indywidualnego, profesjonalnego podejścia w pełni dopasowanego do ich wymagań i oczekiwań.

W ramach każdego pomiaru termowizyjnego znajdują się czynności:

obraz z kamery
1 wywiad z osobą
zgłaszającą problem,
2 badanie termowizyjne przeprowadzone w obecności właściciela obiektu lub osób upoważnionych
3 opracowanie raportu końcowego zawierającego zdjęcia (termogramy) wraz z interpretacją otrzymanych wyników pomiarowych

W zakres naszych usług wchodzą:

  • kontrola stanu izolacji termicznej budynków,
  • jakość osadzenia okien i drzwi, lokalizacja mostków cieplnych, zawilgoceń,
  • wykrywanie usterek C.O., CWU, ogrzewania podłogowego,
  • jakość pracy wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej,
  • badanie stopnia rozkładu temperatur maszyn i urządzeń tj. silników, pomp, agregatów, sprężarek, wentylatorów, pracy łożysk,
  • diagnostyka instalacji elektrycznych, transformatorów, uszkodzonych złączy w rozdzielniach, tablicach bezpiecznikowych, gniazdach, identyfikacja miejsc strat energii,
  • badania stanu izolacji: kotłów, turbin, rurociągów, elektrofiltrów, kanałów spalin, kominów żelbetowych i stalowych, sieci ciepłowniczych napowietrznych i podziemnych,
  • badanie szczelności chłodni przemysłowych,
  • badanie produktów oraz elementów produkcyjnych.


Design: GRAFANET